OPŁATY – kandydat, student

Wysokości opłat semestralnych za zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2019/2020 dla:


1. studentów niestacjonarnych

Studia pierwszego stopnia
Wysokość opłat dla cyklu rozpoczętego
Kierunek
w roku akademickim 2019/2020 przed rokiem akademickim 2019/2020
Administracja
2 300,00 zł
1 800,00 zł
Bezpieczeństwo wewnętrzne
2 300,00 zł
1 800,00 zł
Energetyka * 2 700,00 zł x
Filologia - filologia angielska
2 600,00 zł
x
Finanse, rachunkowość i podatki 2 600,00 zł 2 200,00 zł
Informatyka 2 700,00 zł 2 200,00 zł
Logistyka i transport 2 700,00 zł x
Pedagogika 2 600,00 zł x
Zarządzanie 2 600,00 zł 1 900,00 zł
Zarządzanie i inżynieria produkcji 2 700,00 zł 2 200,00 zł
Studia drugiego stopnia
Kierunek
wysokość opłat za jeden semestr
Bezpieczeństwo wewnętrzne
2 500,00 zł
2 200,00 zł
Finanse i zarządzanie w przedsiębiorstwie 2 600,00 zł 2 100,00 zł
Pielęgniartwo 3 500,00 zł
3 000,00 zł
Jednolite studia magisterskie
Prawo 3 500,00 zł x

* kierunek będzie prowadzony po uzyskaniu zgody właściwego ministra ds. szkolnictwa wyższego

 

Studenci mogą dokonać opłaty za zajęcia dydaktyczne danego semestru w całości lub w trzech ratach.

Rozłożenie na raty następuje automatycznie z chwilą wpłaty pierwszej raty. Nie wymaga się dodatkowych pism.

Wysokości rat, w zależności od kwoty opłaty za zajęcia dydaktyczne danego semestru ustalonej dla określonego kierunku i specjalności:

 

Wysokość opłaty za zajęcia dydaktyczne danego semestru
I rata
II rata
III rata
1 800,00 zł
600,00 zł
600,00 zł
600,00 zł
1 900,00 zł
700,00 zł
600,00 zł
600,00 zł
2 100,00 zł
700,00 zł
700,00 zł
700,00 zł
2 200,00 zł
800,00 zł
700,00 zł
700,00 zł
2 300,00 zł
800,00 zł
800,00 zł
700,00 zł
2 500,00 zł
900,00 zł
800,00 zł
800,00 zł
2 600,00 zł 900,00 zł 900,00 zł 800,00 zł
2 700,00 zł 900,00 zł 900,00 zł 900,00 zł
3 000,00 zł
1 000,00 zł
1 000,00 zł
1 000,00 zł
3 500,00 zł 1 200,00 zł 1 200,00 zł 1 100,00 zł


Terminy dokonania płatności w  w ratach w semestrze zimowym:1) I rata:
a) studenci przyjęci na I rok studiów w naborze I - do 2 października 2019 r.
b) studenci przyjęci na I rok studiów w naborze II - do 10 października 2019 r.
c) pozostali studenci - do 2 października 2019 r.
2) II rata - do 4 listopada 2019 r.
3) III rata - do 7 grudnia 2019 r.


Terminy dokonania płatności w ratach w semestrze letnim:
1) I rata - do 20 lutego 2020 r.
1) II rata - do 20 marca 2020 r.
2) III rata - do 20 kwietnia 2020 r.

Szczegółowe informacje dotyczące odpłatności za studia 2019/2020:

 

Szczegółowe informacje dotyczące odpłatności za studia 2018/2019:

Szczegółowe informacje dotyczące odpłatności za studia