Kierunki studiów II stopnia

 


STUDIA MAGISTERSKIE

STUDIA STACJONARNE

STUDIA NIESTACJONARNE

(opłaty)

- BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE* - BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE
- FINANSE I ZARZĄDZANIE W PRZEDSIĘBIORSTWIE* - FINANSE I ZARZĄDZANIE W PRZEDSIĘBIORSTWIE
- INŻYNIERIA PRODUKCJI I LOGISTYKI*
- INŻYNIERIA PRODUKCJI I LOGISTYKI
- MENEDŻER ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ*
- MENEDŻER ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
- PIELĘGNIARSTWO** - PIELĘGNIARSTWO
- ZDROWIE PUBLICZNE** -

* także wtrybie "Ucz się i pracuj"
** tylko w trybie "Ucz się i pracuj"

 

Pracujesz i myślisz o dalszym rozwoju zawodowym lub osobistym?


Mamy dla Ciebie atrakcyjną ofertę:

BEZPŁATNE STUDIA STACJONARNE DLA PRACUJĄCYCH "Ucz się i pracuj"
(z oferty mogą skorzystać także osoby, które nie pracują zawodowo)

  • Nie ponosisz kosztów kształcenia za zajęcia dydaktyczne.
  • Wykłady 2-3 razy tygodniu popołudniami, również on-line.
  • Zajęcia praktyczne w soboty, wszystkie niedziele wolne.
  • Podczas rekrutacji elektronicznej zadeklaruj studia stacjonarne.
  • Podczas składania dokumentów złóż deklarację, że chcesz studiować w grupie "Ucz się i pracuj".
Kierunku stacjonarne, na które prowadzona jest rekrutacja do grupy "Ucz się i pracuj":
STUDIA STACJONARNE, grupa "Ucz się i pracuj"
STUDIA MAGISTERSKIE
- BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE
- FINANSE I ZARZĄDZANIE W PRZEDSIĘBIORSTWIE
- INŻYNIERIA PRODUKCJI I LOGISTYKI
- MENEDŻER ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
- PIELĘGNIARSTWO
- ZDROWIE PUBLICZNE