BEZPŁATNE BADANIA DLA KANDYDATÓW

Informujemy, że istnieje możliwość wykonania bezpłatnych badań lekarskich dla kandydatów na kierunki studiów: Coaching zdrowego stylu życia, Dietetyka, Ratownictwo medyczne, Pielęgniarstwo, Fizjoterapia, które można wykonać na terenie Legnicy w:

1. Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy, przy ul. Iwaszkiewicza 5, pokój 108A, tel. 76 72 11 706,

2. Spółdzielni Pracy Lekarzy Specjalistów i Stomatologów VITA Przychodnia Ogólnolekarska, przy ul. Reymonta 7,    tel. 76 856 02 57, 76 852 27 58,

3. Centrum Medycznym w Legnicy sp. z o.o., ul. Libana 8, tel. 76 723 38 34,

4. Podstawowej Opiece Zdrowotnej i Rehabilitacji "LEGMEDICAL" s.c., ul. Płk. Karola Myrka 4B, tel. 76 871 96 41.

W załączeniu wykaz jednostek, wykonujących bezpłatne badania lekarskie na terenie Dolnego Śląska.


Skierowanie do Poradni Medycyny Pracy na bezpłatne badania oraz druk zaświadczenia lekarskiego, które wypełniane jest przez lekarza medycyny pracy, kandydaci na studia mogą otrzymać w Punkcie Informacyjnym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy, pokój 34 w budynku A, tel. 76-723-22-10/11.

Placówki wykonują badania kandydatów na studia bezpłatnie pod warunkiem posiadania dostępnego limitu w ramach zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia umowy. W przypadku realizacji badań lekarskich w placówce nieposiadającej dostępnych limitów, badania będą odpłatne, a ich koszt nie jest zwracany przez Uczelnię.