OPŁATY - kandydat

Wysokości opłat semestralnych:


1. studentów niestacjonarnych

Wysokość opłat za jeden semestr dla cyklu kształcenia rozpoczętego w roku akdemickim 2021/2022
Kierunek
odpłatność
Studia pierwszego stopnia
Administracja
2900,00 zł
Bezpieczeństwo wewnętrzne
3000,00 zł
Logistyka i transport 3300,00 zł
Zarządzanie 3100,00 zł
Zarządzanie i inżynieria produkcji 3300,00 zł
Studia drugiego stopnia
Kierunek
Inżynieria Produkcji i logistyki 3400,00 zł
Menedżer administracji publicznej 3100,00 zł

 

Studenci mogą dokonać opłaty za zajęcia dydaktyczne danego semestru w całości lub w trzech ratach.

Rozłożenie na raty następuje automatycznie z chwilą wpłaty pierwszej raty. Nie wymaga się dodatkowych pism.

Wysokości rat, w zależności od kwoty opłaty za zajęcia dydaktyczne danego semestru ustalonej dla określonego kierunku i specjalności:

 

Wysokość opłaty za zajęcia dydaktyczne danego semestru
I rata
II rata
III rata
2 900,00 zł 1 000,00 zł 1000,00 zł 900,00 zł
3 000,00 zł
1 000,00 zł
1 000,00 zł 1 000,00 zł
3 100,00 zł 1 100,00 zł 1 000,00 zł 1 000,00 zł
3 200,00 zł 1 100,00 zł 1 100,00 zł 1 000,00 zł
3 300,00 zł 1 100,00 zł 1 100,00 zł 1 100,00 zł
3 400,00 zł 1 200,00 zł 1 100,00 zł 1 100,00 zł
3 500,00 zł 1 200,00 zł 1 200,00 zł 1 100,00 zł


Terminy dokonania płatności w w ratach w semestrze zimowym:


1) I rata:
a) studenci przyjęci na I rok studiów w naborze I - do 5 października 2021 r.
b) studenci przyjęci na I rok studiów w naborze II - do 12 października 2021 r.
c) pozostali studenci - do 5 października 2021 r.
2) II rata - do 5 listopada 2021 r.
3) III rata - do 6 grudnia 2021 r.


Terminy dokonania płatności w ratach w semestrze letnim:

1) I rata - do 22 lutego 2022 r.
1) II rata - do 22 marca 2022 r.
2) III rata - do 22 kwietnia 2022 r.


Szczegółowe informacje dotyczące odpłatności za studia 2021/2022: