poniedziałek, 15 października 2018 | Portal eORDO Omnis v. 1.90.1.5.9

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

PWSZ w Legnicy

Omnis - wybierz opcję

Rejestracja

W celu założenia konta należy wypełnić formularz rejestracyjny.

Nabory:

  • od 2018.09.28 (piątek) 08:00 do 2018.10.16 (wtorek) 23:59 (aktualny)

Formularz rejestracyjny dla kandydatów na studia
wyłącz kontrolę poprawności PESEL
na ten adres zostanie wysłane hasło dostępowe
Akceptuję regulamin rekrutacji
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, kształcenia, celów statystycznych, windykacji oraz procedury archiwizacji, zgodnie z przepisami w zakresie Szkolnictwa Wyższego, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a-b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy, ul. Sejmowa 5a, 59-220 Legnica,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - IOD@pwsz.legnica.edu.pl,
3) dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, kształcenia, celów statystycznych, windykacji oraz procedury archiwizacji, zgodnie z przepisami w zakresie Szkolnictwa Wyższego, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a - b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
4) dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy i przepisami wykonawczymi,
5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
6) każda osoba posiada prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody,
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.


Legenda
- pole obowiązkowe
W celu założenia konta należy wypełnić formularz rejestracyjny.

Aby się zarejestrować należy wypełnić obowiązkowe pola formularza.

Przed akceptacją zasad rekrutacji (warunków, terminów itp.) należy się z nimi zapoznać.

Po pomyślnej rejestracji na podany adres e-mail zostanie wysłana wiadomość potwierdzająca, która dodatkowo zawierać będzie hasło do serwisu rekrutacyjnego.