sobota, 23 września 2017 | Portal eORDO Omnis v. 1.80.1.4.89

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

PWSZ w Legnicy

Rejestracja

W celu założenia konta należy wypełnić formularz rejestracyjny.

Nabory:

  • od 2017.06.01 (czwartek) 08:00 do 2017.08.04 (piątek) 23:59
  • od 2017.08.11 (piątek) 08:00 do 2017.09.25 (poniedziałek) 23:59 (aktualny)

Formularz rejestracyjny dla kandydatów na studia
wyłącz kontrolę poprawności PESEL
na ten adres zostanie wysłane hasło dostępowe
Akceptuję regulamin rekrutacji
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. Witelona w Legnicy (59-220 Legnica, ul. Sejmowa 5 A) dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, kształcenia oraz procedury archiwizacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.).
Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych informuję, że administratorem danych, przetwarzającym Pana/Pani dane osobowe, jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona z siedzibą w Legnicy, ul. Sejmowa 5A, 59-220 Legnica. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu wykonywania zadań administratora danych, wynikających z realizacji ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym.
Jednocześnie informuję, że obowiązek podania danych osobowych wynika z art. 13 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 września 2016 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów. (Dz. U. poz. 1554). Ponadto informuję, że ma Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych przetwarzanych przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. Witelona w Legnicy (59-220 Legnica, ul. Sejmowa 5A), a także prawo do ich poprawiania.


Legenda
- pole obowiązkowe
W celu założenia konta należy wypełnić formularz rejestracyjny.

Aby się zarejestrować należy wypełnić obowiązkowe pola formularza.

Przed akceptacją zasad rekrutacji (warunków, terminów itp.) należy się z nimi zapoznać.

Po pomyślnej rejestracji na podany adres e-mail zostanie wysłana wiadomość potwierdzająca, która dodatkowo zawierać będzie hasło do serwisu rekrutacyjnego.